Objednat kurz

Skupina B – automobil do 3,5 t

Osobní automobily s celkovou hmotností do 3,5 tuny, maximálně 9-ti  místné včetně řidiče. Dále řidiče se skupinou B mohou také řídit vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Co kurz obsahuje?
 • 12 hodin výuky teorie
 • 28 hodin výuky jízd
 • údržbu vozidla a zdravovědu
 • učební materiál

Popis kurzu

Kurz je zahájen výukou zásad a bezpečného chování na silnici. Tedy se hned na první lekci po probrání organizačních záležitostí pouštíme do probírání učiva.

Teorii máme rozdělenou do 6-ti lekcí, které se konají pravidelně každý týden a trvají dvě vyučovací hodiny. Plán výuky máme na stránkách vyvěšen, tak aby žáci věděli kdy se jaké téma probírá a mohli dorazit kdy se jim to hodí.

V průběhu lekcí teorie, je možné již zahájit praktický výcvik (jízdy). Nemusíte se tedy bát, že budete čekat až odchodíte veškerou teorii než usednete do vozidla, ale podle probraných témat můžeme již trénovat teorii i v praxi.

Výcvik probíhá ve výcvikovém vozidle autoškoly, které je vybaveno dvojím řízení pedálů, tak se není čeho bát, zkušení instruktoři vědí, co dělají. A naučili zatím řídit každého, kdo jim přišel pod ruku.

Trenažery nemáme, věříme že lepší je od prvních jízd být přímo za volantem ve vozidle, kde se začíná na cvičné ploše bez provozu. Dále pak v mírném provozu, středím až nakonec i v rušném provozu. Vyzkoušíte si jízdu na dálnici, průjezdy křižovatky (a že jich v Praze je požehnaně) a další dopravní situace.

Výcvik jízd probíhá na automobilech  Škoda Octavia III 1,6 TDI , jako náhradní vozidlo máme Škoda Rapid,  .

Co znamená L17?

Program L17 je novinka platná od 1.1. 2024, kdy může žadatel o řidičské oprávnění složit zkoušku o udělení řidičského oprávnění již v 17-ti letech. Řidičské oprávnění pro L17 v ČR platí jen na území ČR.

Řidič L17 do dovršení 18tých narozenin však smí řídit automobil pouze pod dohledem mentora, kterého má zapsaného v Evidenční kartě Řidiče L17. Mentoři se vyplňují do zvláštního formuláře, který bude k vyplnění při podávání žádosti o vydání řidičského průkazu (na registru řidičů), proto doporučujeme rodiči/zákonnému zástupci jít s budoucím řidičem na registr řidičů.

Řidič L17 je plnohodnotným řidičem s povinnostmi a tresty. Mentor pouze dohlíží/radí. Řidič L17 může mimo automobilu pod dohledem mentora, též řídit malý motocykl v automatu (A1 do 150cm3 v automatu), vozidla sk B1. S tím že tyto dvě kategorie může řídit bez dohledu mentora.

Řidič může mít zapsané maximálně 4 Mentory, a se zapsanými mentory musí souhlasit zákonný zástupce.

Kdo může být Mentor L17 a jeho povinnosti

 • má řidičské oprávnění pro skupinu B více než 10 let.
 • posledních 5 let je nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B, tedy mu nebylo v posledních 5 letech udělen zákaz řízení motorových vozidel ani ho nemá aktuálně zadržený
 • nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Mentor může být mentorem více řidičům v programu L17.
 • Mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby poskytnout řidiči radu. Mentor však za řízení odpovědný není, odpovědnost je plně v rukou sedmnáctiletého řidiče.
 • nesmí vykonávat dohled pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a v případě, že je to žádáno, musí se podrobit testu na alkohol či drogy.

Ministerstvo dopravy spolu s asociací autoškol spustili aplikaci, která má pomoci mentorovi plánovat vhodné trasy pro začínajícího řidiče a motivovat k najetí co nejvíce kilometrů pod dohledem. Internetové stránky kde v případě potřeby najdete více informací: www.l17.cz ,  https://autoskolal17.cz/aplikace/

Délka kurzu

Délka standardního kurzu je cca 14 týdnů.

Délka expresního kurzu (za  expresní příplatek) je od 20 dnů. Nebo dle individuální potřeby uchazeče. Tímto si zajistíte plné přizpůsobení vaším časovým možnostem a požadavkům.

Podmínky přijetí do kurzu

 •  Výcvik lze zahájit 18 měsíců před dovršením požadovaného věku (17 let).
 • Zkoušku pro získání řidičského oprávnění lze absolvovat po dovršení 17 let.
 • Trvalé bydliště v ČR minimálně 6 měsíců (pracovní poměr, studium…)
 • Pro zápis do kurzu nesmí být žadatel vybodován nebo mít zákaz řízení motorových vozidel.
 • Podpis/souhlas s přihláškou zákonného zástupce

Požadavky na uchazeče

 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – od vašeho praktického lékaře

 

Objednat kurz